szlak rowerowy "Doliną Nędznicy"
Gmina Niedrzwica Duża
Powiat Lublin


logo Szlaku Doliną Nędznicy

kolor szlaku: zielony

kolor szlaku po południowej części Gminy (pętli): niebieski

długość szlaku: zielony 18 km, niebieski (pętla) 12 km

początki (=końce) szlaku:

-Lublin: ul. Cienista, most na rz. Bystrzycy, skrzyżowanie ze szlakiem do Gminy Konopnica [zdjęcie - ulica Cienista]

-Niedrzwica Duża - parking przy barze Kuźnia, kilkadziesiąt metrów od drogi krajowej Lublin - Kraśnik, niemal naprzeciw kościoła

-pętla - jak to pętla :-) nie ma ściśle określonego końca/ początku, zależy on wyłącznie od inwencji i możliwości użytkownika.

jadąc od Lublina, w Niedrzwicy Kościelnej, ok. 300 przed końcem szlaku należy skręcić w prawo (w tym miejscu znajduje się słup ze schematem i drogowskazami) i po przejechaniu 200 m dojeżdża się do pętli (kolor niebieski)

Szlak prezentuje walory Gminy Niedrzwica Duża. Warto się na niego wybrać, by zobaczyć ruiny Dworu Dłuskich, cmentarze wojenne, w tym robiący olbrzymie wrażenie mogiłę- kopiec w pobliżu Niedrzwicy Kościelnej. Na trasie i w jej pobliżu znajduje się więcej interesujących miejsc, pokrótce zostały one opisane w folderze

UWAGA w dniu 11.05.2012r. wykonano kompleksowe odnowienie szlaków. W jego ramach usunięto braki w oznakowaniu (zamontowano kilka specjalnie przeznaczonych na znaki szlaku słupków metalowych i drewnianych, dodano i odnowiono znaki przykręcane, przyklejane i malowane),  zaktualizowano mapy szlaków. Mamy nadzieje, że podniesie to komfort używania tych szlaków! Do zobaczenia na trasie :-)

Także w sierpniu 2011 odnowiono cmentarz wojenny w Niedrzwicy Dużej, obok którego przebiega szlak zielony (informacja o odnowieniu)


schemat sieci szlaków Gm. Niedrzwica Duża (2012r.)schemat sieci szlaków po Gminach Konopnica i Niedrzwica
Trasa rowerowa 413058 - powered by Bikemap Trasa rowerowa 413741 - powered by Bikemap 

przebieg szlaku Doliną Nedziny (zielony) w portalu bikemap.net
przebieg szlaku niebieskiego (pętli po południowej części Gm. Niedrzwica Duża) w portalu bikemap.net

dyskusja na rowerowylublin.org o otwarciu szlaku
wspomnienia z otwarcia szlaków jednego z uczestników
zdjęcia z otwarcia szlaku
statystyka