szlak rowerowy po Gminie Konopnica
Powiat Lublin


Na terenie gminy Konopnica znajdują się dwa szlaki rowerowe: czarny i żółty

Szlak czarny:

Długość szlaku: 30 km

początki (=końce) szlaku: Lublin początek ulicy Raszyńskiej (skrz. z Al. Kraśnicką, przy przystanku komunikacji miejskiej, naprzeciw pętli trolejbusowo- autobusowej) oraz Lublin, ul. Cienista - most na Bystrzycy (skrzyżowanie ze szlakiem po Gminie Niedrzwica Duża) [zdjęcie - ulica Raszyńska] [zdjęcie - ulica Cienista]

Prezentuje walory Gminy Konopnica i najbliższych okolic (Grodzisko z IX-X w., rezerwat przyrody Stasin (leśny - stanowiska brzozy czarnej), lotnisko w Radawcu, kościoły, cmentarze), dając ciekawą możliwość tworzenia wypraw rowerowych z południowej części Lublina (rejon Zalewu Zemborzyckiego, węzeł ze szlakiem do Niedrzwicy Kościelnej, a dalej Borzechowa i Opola Lubelskiego) oraz z okolic ul. Kraśnickiej.

Nawierzchnia: większość to nawierzchnie asfaltowe, o dobrym stanie, na większości odcinkach o niskim natężeniu ruchu. Pozostałe to nawierzchnie naturalne, częściowo utwardzone. Kilkukilometrowy odcinek leśny (Las Stary Gaj, z rezerwatem Stasin).

Oznakowanie: standardowe znaki szlaku (kodeks drogowy, grupa "R"). Malowane (słupy, drzewa), naklejane i mocowane do słupków. Dodatkowo: kilkanaście drogowskazów, 2 tablice ze schematami, tablica informacyjna o Grodzisku (zdjęcie makiety - rekonstrukcji)

Data wykonania: technika malarska - marzec 2009, tablice, drogowskazy, znaki - czerwiec 2009.

Ostatnia konserwacja: 27.09.2012r. Zamontowano kilkadziesiąt nowych znaków (częściowo zniszczonych), kilka drogowskazów, nową mapę na ul. Cienistej.

Szlak żółty:

Długość szlaku: 18 km

Początki (=końce) szlaku: trasa szlaku czarnego w Motyczu- Zatorzu oraz w Maryninie

Data wykonania: październik 2013r.

Oznakowanie: standardowe znaki szlaku (kodeks drogowy, grupa "R"). Malowane (słupy, drzewa) i mocowane do słupków. Dodatkowo: drogowskazy i 2 tablice ze schematami (początki- końce szlaku)

zdjęcia

folderPokaż Szlaki rowerowe gminy Konopnica na większej mapie


schemat sieci szlaków po Gminie Konopnica- zawiera szlaki czarny i żółty (2013r.)schemat sieci szlaków po Gminach Konopnica i Niedrzwica Duża (2012r.)Przebieg szlaku czarnego w portalu Bikemap:

Bike route 2 237 963 - powered by Www.bikemap.netPrzebieg szlaku żółtego w portalu Bikemap

Route 2 212 329 - powered by www.bikemap.net
statystyka