zasady znakowania

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że tradycyjnie do oznakowywania szlaków rowerowych (krajowych) i pieszych używa się w Polsce kolorów. Standardowo jest ich pięć: czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny.

Wbrew dość rozpowszechnionej opinii, kolor szlaku pieszego lub rowerowego NIE oznacza stopnia jego trudności.


Szlaki rowerowe

Znaki szlaków rowerowych zawarte są w Prawie o Ruchu Drogowym (znaki z grupy "R"). Ich instalowanie na drogach publicznych podlega takim samym unormowaniom prawnym jak innych znaków drogowych. Niedopuszczalne jest więc samowolne ich montowanie, bez posiadania zatwierdzonych "Projektów stałej organizacji ruchu".

Co ciekawe, w polskim prawie nie zapisano kolorystyki szlaków. Stąd coraz częściej spotkać można szlaki w różnych oryginalnych odcieniach- bo tak komuś to pasowało; oczywiście utrudnia to potem nawigację- proszę w praktyce zacząć odróżniać różowy od czerwonego, szary od czarnego, ciemnozielony od jasnozielonego lub granatowy od niebieskiego.

Oznakowanie szlaków rowerowych krajowych:


znak (R-1a) początku/ końca szlaku rowerowego (przyjmuje się, że szlaki powinny być przejezdne dwukierunkowo)

znak (R-1), tzw. podstawowy szlaku rowerowego  - szlak prowadzi prosto

znak skrętu (R-1b) w prawo szlaku rowerowego

znak skrętu (R-1b) w lewo szlaku rowerowego

drogowskaz rowerowy
drogowskaz (znak R-3) na szlaku rowerowym

Wszystkie powyższe znaki  są zawarte w polskim prawie. Niestety, jest to zdecydowanie niewystarczające do dobrego oznakowania szlaków. Dlatego też na projektowanych i wykonywanych przeze mnie szlakach używam dodatkowych znaków (zgodne z duchem prawa, zatwierdzane przez zarządców dróg):


znak (R-3a) kierujący na wprost

znak (R-3b) kierujący w lewo na skos (z wersją w prawo na skos)

znak (R-3c) kierujący w lewo i w prawo (z wersją w prawo i w lewo)


Oznakowanie szlaków rowerowych międzynarodowych:

UWAGA! W roku 2013 wprowadzono przepisy na mocy których znaki R-2 zostały zastąpione znakami R-4 (z pomarańczowym tłem). Znaki R-2 powinny zostać zastąpione nowym typem oznakowania do roku 2018.

Wkrótce zaprezentujemy tu wzory znaków R-4 (R-2 pozostawimy nie tylko jako ciekawostkę historyczną ale dlatego że nadal (niestety) spotyka się je na trasach).

Przez województwo lubelskie prowadzą dwa szlaki rowerowy o zasięgu ponadregionalnym: Szlak Bursztynowy oraz Green Velo czyli trasa rowerowa Polski Wschodniej. Poniżej przykłady znaków ze Szlaku Bursztynowego.

Ogólnie znak szlaku międzynarodowego posiada (w odróżnieniu od krajowego) obwódkę w kolorze zielonym, zielony rowerek oraz numer szlaku. W przypadku Szlaku Bursztynowego numer zastąpiono specjalnie opracowanym znakiem graficznym.


znak (R-2), tzw. podstawowy szlaku rowerowego międzynarodowego  - szlak prowadzi prosto

znak skrętu (R-2a) w prawo szlaku rowerowego

znak skrętu (R-2a) w lewo szlaku rowerowego


Zapraszam także na:

www.juraszewski.pl