szlaki Gminy Borzechów

Powiat Lublin

Kolor szlaku: czarny i żółty

Długość szlaków: 11,5 km (czarny) i 15 km (żółty).

Szlaki pokazują walory Gminy Borzechów. Są to dwie trasy, prowadzące równoleżnikowo. Łączą jednocześnie sieci szlaków w Powiatach Lublin i Opole Lubelskie

Nawierzchnia: większość to nawierzchnie asfaltowe, o dobrym stanie, na zdecydowanej większości odcinków o niskim natężeniu ruchu. Pozostałe to nawierzchnie naturalne, częściowo utwardzone.

Na szlakach przygotowano miejsca wypoczynku (wiata, ławostół, kosz, stojaki rowerowe, mapa i tablica informacyjna o gminie). Dwa znajdują się na szlaku czarnym, jedno na terenie stacji benzynowej przy szlaku żółtym. Miejsca te zaznaczono na mapie

Oznakowanie: standardowe znaki szlaku (kodeks drogowy, grupa "R"). W dużej mierze odblaskowe, na podkładzie metalowym, nierzadko na słupkach specjalnie do tego celu przygotowanych; malowane (słupy, drzewa). Dodatkowo: 7 drogowskazów, 6 map, 2 tablice informacyjne o gminie Borzechów,


Data wykonania: maj 2011r.


mapa szlaku:


Folder o szlaku

Szlaki w serwisie bikemap:
Trasa rowerowa 1078325 - powered by Bikemap Trasa rowerowa 1078905 - powered by Bikemap