Szlaki rowerowe

w Gminie Wojciechów

Powiat Lubelski
W Gminie Wojciechów na turystów czekają następujące szlaki:

- szlak czerwony, będący częścią szlaku prowadzącego z Lublina przez Nałęczów do Kazimierza Dolnego. Od strony Lublina prowadzi przez Miłocin (w pobliżu stacji kolejowej), Maszki, Wojciechów, Nowy Gaj. Długość na terenie gminy: ok. 12 km.

-szlak niebieski, który jest fragmentem szlaku prowadzącego z Gutanowa (gm. Garbów) przez Nałęczów, Wąwolnicę do międzynarodowego szlaku Bursztynowego w okolicach Celejowa. Na obszarze naszej gminy prowadzi od strony Nałęczowa przez Nowy Gaj, Wojciechów, Łubki Długość na terenie gminy: ok. 13 km.

-szlak zielony na trasie: Wojciechów, Stasin, Palikije, Miłocin. Długość szlaku: 12 km.

-szlak zielony z Łubek w kierunku Kazimierza Dolnego. Poza obszarem Gminy Wojciechów w trakcie realizacji. Długość na terenie gminy: 2 km.

Na szlakach obok dobrego oznakowania tras (znaki metalowe, odblaskowe) turyści znajdą drogowskazy, mapy, znaki kierujące do ciekawych obiektów przy szlaku oraz miejsca wypoczynku zlokalizowane w Wojciechowie (przy Wieży Ariańskiej), Nowym Gaju i Łubkach (wyposażone w zadaszone ławostoły, stojaki, grill, kosze na śmieci) oraz świetlice w Stasinie i Palikijach (możliwość odpoczynku pod dachem, ławki, stojaki).

Więcej informacji o szlakach można znaleźć w folderze:

strona 1

strona 2