Gmina Jabłonna

Gmina Jabłonna

Powiat Lubelski

Kolory szlaków: niebieski (26 km) i czarny (6 km).

Szlak niebieski ma całkowitą długość 33 km, a jego początki/ końce zlokalizowano w Krzczonowie i Bychawce Pierwszej, gdzie łączy się z innymi szlakami rowerowymi (gmin Krzczonów i Bychawa).

Opracowano i wydano folder, a przy 12 najciekawszych obiektach ustawiono tablice informacyjne (dostępne wkrótce na stronie).