Gmina Dołhobyczów

Szlak w gminie Dołhobyczów oznakowany kolorem czarnym  jest szlakiem pieszym, ale udostępnionym dla rowerów. Dlatego licznie zamontowane drogowskazy (ponad 60 na trasie) mają wygląd drogowskazów szlaku pieszego, posiadają jednak również ikonkę roweru. W kilku szczególnie kłopotliwych dla rowerzystów miejscach oznakowano dla nich specjalne warianty omijające drogi gruntowe.


Jeśli do jakiegoś ciekawego obiektu nie udało się doprowadzić szlaku kierują do niego drogowskazy. Pusty (bez koloru) grot informuje o dojściu bez szlaku:

Podstawowe dane:

  • lokalizacja- gmina Dołhobyczów, powiat hrubieszowski
  • długość szlaku- 43 km
  • kolor szlaku- czarny (nie oznacza trudności!)
  • przeznaczenie- pieszy udostępniony dla rowerów (kilka specjalnych wariantów rowerowych)Przydatne linki:
Mapy

Mapa umieszczona na tablicach przy szlaku. Zamieszczono dzięki uprzejmości firmy Doradztwo i Reklama sp. z o.o.Szlak w portalu google maps. Najlepiej mapę powiększyć (klik w prawy górny jej róg); do wielu znaczników dodano zdjęcia.


Mapa w portalu bikemap:

Route 3 377 180 - powered by www.bikemap.net