Gmina Kamień

Szlak rowerowy

w gminie Kamień

powiat chełmski

Szlak rowerowy koloru niebieskiego o długości 20 km.

Łączy najciekawsze obiekty i miejsca gminy Kamień; od północy są to:

- Pławanice: kościół rzymskokatolicki pw. św. Izydora z 1828r. wraz z dzwonnicą (d. cerkiew greckokatolicka i prawosławna); d. cmentarz greckokatolicki wraz z mogiłą nieznanego żołnierza

- Kamień: Kolonia: dawny cmentarz ewangelicko- augsburski z mogiłami żołnierzy niemieckich z 1915 roku, dawny cmentarz prawosławny, kościół rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła, cmentarz wraz ze zbiorową mogiłą żołnierzy poległych w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej

- Józefin: kurhan (tzw. szwedzka mogiła)

-Kamień: projektowana stacja roweru gminnego (wypożyczalnia rowerów)

-Natalin: zbiornik wodny, wiatrak koźlak

W Kumowie Plebańskim łączy się z już istniejąca siecią szlaków - Malowniczy Wschód

Data oznakowania: lipiec 2021r.


mapa szlaku