Witam na stronie poświęconej szlakom turystycznym Lubelszczyzny!

Znaleźć tu można sprawdzone informacje o szlakach (przebiegi, długości, schematy/mapki, foldery).

W pierwszej kolejności publikuję o tych, w tworzenie których byłem zaangażowany. Ale jestem otwarty na wszystkie inne, proszę śmiało wysyłać informacje o nich! :-)

W razie wykrycia niezgodności opisów ze stanem faktycznym również proszę o sygnały.Do zobaczenia na szlaku! :-)